• Клуб на професионалните сондьори

Скенер за търсене на вода за Арнаут махала Копривщица 2077


Сканиране на всякакви терени и откриване на подземни вода за сондажи в имот с адрес Арнаут махала Копривщица община Копривщица област София, п.к.2077

Отдел: Сондажи

Заявете обаждане


Защо да изберете България PRO Drillers Club?

Ето Ви 10 причини ➤

Получете цена за кладенец за вода за Арнаут махала Копривщица 2077


 • Мнение и оценка:

Препоръка за България PRO Drillers Club

Наталия Гурченко

07/02/2022

Арнаут махала Копривщица 2077

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Създайте онлайн заявка с цена и график за посещение от техник със скенер за търсене на вода за Арнаут махала Копривщица 2077 с адрес Арнаут махала Копривщица община Копривщица област София, п.к.2077.

Скенер за търсене на вода за Арнаут махала Копривщица 2077

Търсене и откриване на подземни води със скенер за Арнаут махала Копривщица 2077

Сканиране на всякакви терени и откриване на подземни вода за сондажи за Арнаут махала Копривщица 2077

Получете цена за проучване на вода със скенер преди сондаж за Арнаут махала Копривщица 2077

Сканиране и откриване на вода за сондаж за Арнаут махала Копривщица 2077


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за Арнаут махала Копривщица 2077

 1. Проучване с изграждане на сондаж за вода Арнаут махала Копривщица 2077
 2. Откриване дълбочина на водата за сондаж Арнаут махала Копривщица 2077
 3. Оценка на находища на минерални води Арнаут махала Копривщица 2077
 4. Хидрогеоложки проучвания Арнаут махала Копривщица 2077
 5. ГеоРадар за вода Арнаут махала Копривщица 2077
 6. Търсене на вода с георадар Арнаут махала Копривщица 2077
 7. Откриване на подземна вода с георадар Арнаут махала Копривщица 2077
 8. Геофизично откриване на вода Арнаут махала Копривщица 2077
 9. Проектиране на сондажи за вода Арнаут махала Копривщица 2077
 10. Проучване за вода Арнаут махала Копривщица 2077
 11. Водоснабдителни сондажи Арнаут махала Копривщица 2077
 12. Сондаж за вода Арнаут махала Копривщица 2077
 13. Кладенец за вода Арнаут махала Копривщица 2077
 14. Биене на сонда за вода Арнаут махала Копривщица 2077
 15. Сондиране за вода Арнаут махала Копривщица 2077
 16. Сондажи и кладенци за вода Арнаут махала Копривщица 2077
 17. Сондажни услуги Арнаут махала Копривщица 2077
 18. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци Арнаут махала Копривщица 2077
 19. Сондажна фирма Арнаут махала Копривщица 2077
 20. Сондьор Арнаут махала Копривщица 2077
 21. Проучвателно ядково сондиране Арнаут махала Копривщица 2077
 22. Геотермични сондажи Арнаут махала Копривщица 2077

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Какво представлява проучването за вода?

Два електрода се забиват в земята на фиксирано разстояние, свързани с електрически проводник, преминаващ от всеки електрод към инструмента. Скенерът отчита разликата в напрежението между двата електрода и съхранява стойността в паметта си. При електро-геофизичните методи в повечето случаи са използваните електроди. При извършване на изследване на собствения потенциал се препоръчват неполяризиращи се електроди. Причината е, че при контакт на металните електроди с влага в земята се създава слабо напрежение, което смущава измерванията. Използването на неполяризиращи се електроди при извършване на SP измерванията е начинът да се избегнат подобни смущения.

След първоначалното отчитане, електродите се преместват на разстояние напред и се прави ново измерване. Серията от показания на напрежението показва дали геоложкия разрез е хомогенен или има открита аномалия на SP. Открита аномалия се наблюдава когато волтметърът регистрира голям спад в напрежението.. При търсенето на вода в геоложката среда, аномалиите обикновено са от порядъка на няколко миливолта. Когато се измерва рудно тяло, може да се получат отрицателни напрежения от няколкостотин миливолта и до волт - за голяма аномалия.

Причината за отрицателното въздействие на сулфидните рудни тела е сложна и не е напълно изяснена. Въпреки това, отрицателното отчитане на аномалия вероятно е причинено от окисление в горната част на рудното тяло, което се създава от богата на кислород дъждовна вода, просмукваща се надолу. Това причинява разлика в полярността в горната и долната част на рудното тяло и създава това, което по същество е огромна, но слаба батерия в земята.

Сканирането за вода се извършва по метод на градиента, с два електрода: единият в началната точка (точка нула), а другият на разстояние 10 метра. След отчитането се премества всеки електрод на стъпки.